≡ Menu

Financial Reports

Bill Payments

2018
May 3
2017
January 5 | May 9 | September 12
2016
January 12 | May 10 | September 8
2015
January 13 | March 10 | June 9 | September 2


Statements of Financial Position

2018
As of April 30
2017
As of April 30 | As of August 31 | As of December 31
2016
As of April 30 | As of August 31 | As of December 31
2015
As of February 28 | As of May 31 | As of August 31 | As of December 31
2014
As of December 31


Statement of Activities

2018
As of April 30
2017
As of April 30 | As of August 31 | As of December 31
2016
As of April 30 | As of August 31 | As of December 31
2015
As of February 28 | As of May 31 | As of August 31 | As of December 31
2014
As of December 31


Audited Financial Statements

December 31 2017 and 2016
December 31 2015 and 2014


Local Service Tax Reports

Aggregate Reports
2018
January 31 | February 28 | April 30 | May 31 | June 30
2017
January 31 | February 28 | March 31 | April 30 | May 31
July 31 | August 31 | October 31 | November 30 | December 31
2016
January 31 | March 31 | April 30 | May 31 | August 31
September 30 | October 31 | November 30 | December 31
2015
February 28 | March 31 | April 30 | May 31 | June 30 | July 31
August 31 | September 30 | October 31 | December 31

Comparison Reports
2018
January | February | April | May | June
2017
January | February | March | April | May
July | August | October | November | December
2016
January | February | March | April | May | August
September | October | November | December
2015
February | March | April | May | June | July
August | September | October | December

Receipts by Month
2018
January | February | March | May | June | July
2017
January | February | March | April | May | June
August | September | November | December
2016
February | March | April | May | June | September
October | November | December | Year End
2015
March | April | May | June | July | August
September | October | November | December


Earned Income Collection Reports

Aggregrate Reports
2018
January 31 | February 28 | April 30 | May 31 | June 30
2017
January 31 | February 28 | March 31 | April 30 | May 31
July 31 | August 31 | October 31 | November 30 | December 31
2016
January 31 | March 31 | April 30 | May 31 | August 31
September 30 | October 31 | November 30 | December 31
2015
February 28 | March 31 | April 30 | May 31 | June 30 | July 31
August 31 | September 30 | October 31 | December 31

Comparison Reports
2018
January | February | April | May | June
2017
January | February | March | April | May
July | August | October | November | December
2016
January | February | March | April | May | August
September | October | November | December
2015
February | March | April | May | June | July
August | September | October | December

Receipts by Month
2018
January | February | March | May | June | July
2017
January | February | March | April | May | June
August | September | November | December
2016
January | February | March | April | May | June
September | October | November | December | Year End
2015
March | April | May | June | July | August
September | October | November | December